Genel Sağlık Sigortası Nasıl Yapılıyor ?

GENEL SAĞLIK SİGORTASI İLE 1-Kimler Genel sağlık sigortalısı sayılmaktadır?SAĞLIK AKTİVASYON VE PROVİZYONU HAKKINDA SORULAR Kanunun 60 ıncı maddesinin ilgili fıkralarında belirtilen kişiler ve 60 ıncı maddede atıf yapılan ilgili fıkraları kapsamında sayılanlar genel sağlık sigortalısı sayılmaktadır. 2–Kimler genel sağlık sigortalısının bakmakla yükümlü olduğu kişi sayılmaktadır? Genel sağlık sigortalısının bakmakla yükümlü olduğu kişiler 5510 sayılı Kanunda belirtilmiştir. Sigortalı sayılmayan … Genel Sağlık Sigortası Nasıl Yapılıyor ? okumayı sürdür