Logo go 3 stok kartı açma

logo go 3 stok kartı açma,go 3 stok kartı açma,logo go 3 malzeme kartı açma,logo go 3 stok kartı açma,logo go 3 stok açma,logo go 3 malzeme açma,logo go 3 stok kartı tanımlama,logo go 3 stok kartı tanımı, logo go 3 yeni stok açma,logo go 3 ürün ekleme

Logo go 3 stok kartı açma

Logo go 3 stok kartı açma, programın kullanılması için oldukça önemlidir. Programda tanımlamalar ; Ana Kayıtlar üzerinden yapılır.

Malzemeler

Malzemeleri düzenli olarak izlemek için malzeme kartları açılır ve her malzemeye ait özellikler ilgili karta kaydedilir. Malzemeler özelliklerine göre kayıt türü belirlenerek kaydedilir.

Malzeme kartlarında malzeme kod ve açıklamasının yanı sıra, detay bilgiler (muhasebe kodları, ödeme planı bilgileri vb) kaydedilir. Malzeme kartı açma ve kartlar üzerinde yapılacak işlemler için malzemeler listesinde ilgili menü seçenekleri kullanılır.

Malzemeler listesinde yer alan işlem seçenekleri ile, malzemeye ait sipariş, irsaliye, fatura ve ambar fişleri doğrudan kaydedilir ve rapor seçenekleri ile en sık kullanılan raporlar kısa zamanda alınır. Bu aşamalara sonraki eğitimlerimizde değineceğiz .

  • Ana Kayıtlar / Stok / Malzemeler yolu izlenerek ulaşılır
  • Açılan Malzemeler penceresinden eklemek istenilen Malzeme Türü ekranın alt tarafında bulunan açılır listeden seçilir.

Ticari Mal : İşletmenin alıp sattığı malların bütünüdür.

Karma Koli : Farklı malzemelerin bir ara getirilerek karma bir koli olarak hazırlandığı malzeme türü. Örneğin Ramazan ayında personele hediye olarak dağıtılan malzemelerin bir kolide biriktirilip tek bir koli olarak satışının gerçekleştirilmesi.

Depozitolu Mal : Depozito bedeli olan malzemeler örneğin gazoz kola şişesi.

Hammadde : Üretim işleminde kullanılan tüm hammaddeler.

Yarı Mamül : Hammadde yada ticari malların birleştirilerek elde edilmiş olan malzeme türüdür.

Mamül : Hammadde, Yarı Mamül ve Ticari Malların üretim işleminin neticesinde üretilmiş olan ürünlerdir.

Tüketim Malı : İş yerine alınan ve tüketilen ürünlerin hepsidir. Örneğin kırtasiyeden alınan kağıt, çay, şeker gibi tüketilen malzemeler.

  • Stok türlerinden biri seçilir ve sağ tık ekle ye basılır.
  • Aşağıdaki gibi bir ekran görüntüsü ile karşı karşıya kalırız. Logo go 3 stok kartı açma işlemi için detaylar aşağıdadır.
Logo go 3 stok kartı açma

Logo go 3 stok kartı açma işlemi için ilk karşımıza gelen tabdır. Malzeme Genel Bilgileri

Malzeme Genel Bilgileri   

Malzemeye ait işlemlerde kullanılacak genel bilgiler tanım penceresinde Genel Bilgiler başlığı altındaki alanlardan kaydedilir.

Kod: Malzemenin sistemdeki kayıt kodudur. Kod alanı bilgi girilmesi zorunlu bir alandır.

Kod verirken sayı ve harf birlikte kullanılabilir. Malzemeler kodlarına göre sıralı olarak tutulmaktadır. Malzeme kartlarının arama, sıralama, seçme, gruplama raporlama vb. işlemlerde hızlı ve doğru biçimde kullanılmasını sağlayan en temel bilgi kod bilgisidir. Bu nedenle malzeme tanımı kaydedilirken boş bırakılmasına izin verilmeyen tek alandır.

Açıklama: Malzeme adı ya da açıklayıcı bilgisidir. Aynı amaçla kullanılan iki adet Açıklama alanı vardır. Malzeme açıklaması istenen diğer diller ile de kaydedilir. Bunun için ilgili simge tıklanır. Açılan pencerede dil seçenekleri listelenir. Karşılık kolonunda, seçilen dil için açıklama bilgisi kaydedilir. Açıklama bilgisi de malzeme kartları için önemli bir alandır. Arama, sıralama, seçme vb. tüm işlemler açıklama bilgisine göre de yapılmaktadır. Ancak açılan kartlar açıklama bilgisi girilmeden de kaydedilebilir.

e-İş Kodu: Malzemenin e-İş ya da e-Mağaza işlemlerinde kullanılacak kodudur.

Özel Kod: Malzemeleri gruplamak amacıyla kullanılan ikinci bir kodlama alanıdır. Kodlama yaparken sayı ve harf birlikte kullanılabilir. Kullanıcının, malzeme kartlarını kendi firmasına özel bazı kriterlere göre gruplaması için kullanılır. Bu alanı kullanıcı kart üzerinde yer almayan ancak izlemek istediği bir bilgiyi kaydetmek için de kullanabilir. Malzeme tanımları özel koda göre sıralı değildir.

Özel kod raporlarda filtre olarak da kullanılmaktadır. Etkin raporlama için özel kodlar belirlenirken firmadaki değişik rapor ihtiyaçları göz önünde tutulmalıdır.

Yetki Kodu: Detaylı yetki tanımlaması için kullanılır. Her kullanıcının iş tanımına göre, kullanabileceği kayıtlar değişik olacaktır.

Grup Kodu: Malzemeleri gruplandırmak için kullanılır. Malzemeler grup kodu verilerek, bağımsız gruplama yöntemleri ile türlerine ve özelliklerine göre gruplandırılır. Tanımlı malzeme grup kodları listelenir ve ilgili grup seçilir.

Üretici Kodu: Tedarikçi firmanın malzeme için kullandığı koddur. Bu alan üretici firma ile yapılan işlemlerde kolay bilgi girişi için kullanılır.

Firmanın malzeme kodlaması malzemeyi üreten firmanın kodlamasından farklıdır. Tedarikçi firmanın gönderdiği faturaları kaydederken faturada belirtilen malzemeye ait kodun kendi firmasında hangi koda karşılık geldiğini bulması gerekir. Bu da zaman alan ve hata yapmaya açık bir kullanım şeklidir. Malzeme kartında tutulan üretici kodu bu sorunun aşılmasını sağlar. Kullanıcı faturayı girerken üreticinin malzeme kodunu kullanarak kendi malzeme tanımına kolayca ulaşabilir. Başka bir deyişle, üretici kodu ikinci bir malzeme kodu alanı gibidir.

Ödeme Şekli: Malzemenin alış-satış işlemlerinde sürekli olarak kullanılacak ya da en çok kullanılacağı düşünülen ödeme planının kodudur.

Ödeme planlarında malzeme bedelinin kaç parça halinde hangi tarihlerde ödeneceği ve uygulanacak gecikme faizi vb. bilgiler kaydedilir. Malzeme tanımında ödeme planı girilerek, malzeme fişleri ve faturalarda o malzeme ya da malzemeye ait satırlardaki ödeme planı kolonuna bir ödeme planı öndeğeri getirilmiş olur, kullanıcı isterse fiş/fatura üzerinde bu planı değiştirebilir.

Raf Ömrü: Bir malzemenin son kullanma tarihi ile üretim tarihi arasında kalan süreye raf ömrü denir. Seri/Lot ile izlenen malzemeler için özellikle üretimden giriş fişlerine öndeğer hesaplamak için kullanılır. Raf ömrü bilgisi gün, hafta, ay, yıl olarak verilir. Seri/lot takibi yapılan malzemeler için, bu alanda verilen gün sayısı, giriş işlemlerinde önem taşır. Giriş işlemlerinde (ambar ve iade işlemleri hariç), seri/lot takibi yapılan bir malzeme kullanıldığında, fiş tarihine tanım kartında verilen raf ömrü eklenerek hesaplama yapılır ve fişte girilen hareketin son kullanım tarihi alanına öndeğer olarak aktarılır. Kullanıcı tarafından bu tarih değiştirilebilir.

Son kullanma tarihi= Üretim tarihi+Raf Ömrü olarak hesaplanır.

Raf ömrü öndeğeri, Stok Çalışma Bilgileri’nde yer alan raf ömrü filtresi ile belirlenir. Burada yapılan seçim kartlara aktarılır. Malzeme kartı üzerinde raf ömrü bilgisi değiştirilebilir. Giriş fiş ve faturalarında kullanılan malzeme tanımlarının, raf ömrü alanında belirlenen seçimleri değiştirilemez. Değiştirilmek istendiğinde program bir mesajla kullanıcıyı uyarır ve işaretin kaldırılması engellenir.

Statüsü: Malzemenin fiş ya da faturalarda kullanılıp kullanılmayacağını belirtir. Kullanımda ve kullanım dışı olmak üzere iki seçeneklidir. Kullanımda seçimi yapıldığında malzeme aktif durumdadır ve fiş/faturalarda kullanılır. Kullanım dışı seçiminde ise pasif durumdadır ve fiş/faturalarda kullanılamaz.

Malzeme için statü alanında kullanım dışı seçimi yapılmışsa, fiş ve faturalardan ulaşılan malzemeler listelerinde Kullanım Dışı statüsündeki kartlar yer almaz.

Ek Vergi Kodu: Malzeme için geçerli ek vergi (ÖTV) tanımının belirlendiği alandır. Kayıtlı ek vergi tanımları listelenir ve ilgili tanım seçilir.

Satınalma, Satış / İade/Perakende Satış/Perakende İade KDV (%): Malzeme için yasal olarak geçerli alış, satış, iade, perakende satış ve perakende iade KDV oranlarıdır. Bu oranlar yüzde olarak verilir. Malzeme tanımında belirlenen KDV oranları, malzeme fiş ve faturalarında, satırlarda yer alan KDV kolonuna öndeğer olarak gelir. Ancak gerekirse değiştirilebilir.

Satırlara Baskın: Karma koli tipindeki malzeme tanım penceresinde yer alır. Bu seçeneğin işaretlenmesi ile karma koli malzeme kartının KDV oranı, satırlarında seçilen malzeme KDV oranlarına baskın olacak ve harekette kullanılacaktır.

Erişim Bilgileri: Malzeme tanımının satış noktalarında ya da E-İş ve/veya E-Mağaza işlemlerinde kullanım durumu bu bölümde yer alan seçeneklerle belirlenir.

GTIP Kodu: E-Mağaza uygulamasının kullanılması durumunda malzeme için geçerli olacak GTIP kodudur. Kayıtlı tanımlar listelenir ve ilgili tanım seçilir.

İhracat Kategori Numarası: E-Mağaza uygulamasının kullanılması durumunda malzeme için geçerli olacak ihracat kategori numarasıdır.

Marka Kodu: E-Mağaza uygulamalarında kullanılacak malzemenin marka kodudur. Kayıtlı marka tanımları listelenir ve ilgili tanım seçilir.

Varyantlı: Konfigürasyon özelliğinin kullanılması durumunda malzemenin farklı özelliklerinin farklı değerler alarak izlenmesi için kullanılır.

Özel Matrah Uygulansın: Ek verginin indirimsiz tutar üzerinden malzeme bazında hesaplanması için kullanılır. Bu alan işaretliyse, faturada ticari işlem grubu seçili olmasa da veya seçilen ticari işlem grubunda “KDV İndiriminden Önce Hesaplanacak” işaretli olmasa dahi, ilgili malzeme kartından hesaplanan ek vergi tutarı indirimsiz tutar esas alınarak hesaplanacaktır.

Tevkifat Uygulansın: Malzemenin tevkifat işlemlerine tabi olup olmayacağını belirtir. Tevkifat uygulanacaksa bu alanda yer alan kutu işaretlenir.

Tevkifat Kodu: Tevkifat uygulanan malzemelerde, satış ve satınalma işlemlerine aktarılmak üzere tevkifat kodunun seçildiği alandır. Seçilen kod faturada değiştirilebilir.

Satış Tevkifat Oranı: Tevkifat uygulanan malzeme için satış işlemlerinde geçerli olacak tevkifat oranıdır. Tevkifat oranı öndeğeri Fatura Çalışma Bilgilerinde yer alan “Tevkifat Payı” ve “Tevkifat Paydası” satırlarından gelir. İstenirse değiştirilir.

Satınalma Tevkifat Oranı: Tevkifat uygulanan malzeme için satınalma işlemlerinde geçerli olacak tevkifat oranıdır. Tevkifat oranı öndeğeri Fatura Çalışma Bilgilerinde yer alan “Tevkifat Payı” ve “Tevkifat Paydası” satırlarından gelir. İstenirse değiştirilir.

Not: Malzeme kartlarında satış ve satınalma işlemlerinde geçerli olmak üzere farklı tevkifat oranlarının tanımlanabilmesi LEM kullanıcıları için geçerli bir özelliktir.

Ortalama Stokta Kalma Süresi: Enflasyon Muhasebesi özelliğinin kullanılması durumunda fiyat endeksi atama işleminde dikkate alınacak ortalama stokta kalma süresidir. Fiyat endeksi atamanın ne şekilde yapılacağı Stok Çalışma Bilgilerinde Fiyat Endeksi Atama parametre satırında belirlenir. Malzeme devir hızı ile endeks atama işlemi toplu olarak Stok program bölümünde İşlemler menüsü altında yer alan Malzeme Ortalama Stokta Kalma Süresi Güncelleme seçeneği ile yapılır.

Proje Kodu: Malzemenin kullanıldığı projedir. Bu alanda seçilen proje kodu ilgili malzemenin seçildiği fiş ve fatura satırlarına öndeğer olarak aktarılır. 

Malzeme İzleme Bilgileri

Logo go 3 stok kartı açma Malzeme İzleme Bilgileri   

Logo go 3 stok kartı açma konusunda en önemli konulardan biridir. Günümüzde hemen her süreçte kalite yönetimi, gerek üretim gerekse üretilen ürünün pazara sunulması, tüketiciye ulaşması ve kullanım aşamalarında giderek artan bir önem kazanmaktadır. Lot ve seri numarası takip Sistemi ile ISO standartlarına uygunluk ve geriye doğru izlenebilirliği sağlamak mümkündür.

Geriye doğru izlenebilirlikte, satış ya da tanıtım amacıyla çıkışı yapılan her ürünün veya ticari malın hangi üretim emrine dayalı olarak üretildiği, bu malların üretiminde hangi hammadde ve/veya yarı mamullerin kullanıldığı, kullanılan bu mamullerin hangi tarihte alındıkları önemlidir.

Bu takibin yapılması, mamulün hatalı çıkması ve hatanın kullanılan hammaddeden kaynaklandığının belirlenmesi durumunda, aynı partideki hammaddelerin hangi mamullerin üretiminde kullanıldığını belirlemek açısından önemlidir. Bu hammadde kullanılarak üretilen diğer mamullerin belirlenmesi ve önlem alınması kolaylaşır.

Geriye doğru izlenebilirlikte, mal girişi sırasında her stok hareketine bir parti veya seri numarası verilir. Malzemeye ait çıkış işlemleri verilen bu numaraya göre yapılır. Ayrıca üretimden giriş fişindeki parti numarasına bakılarak, mamulün hangi üretim emri ile üretildiği belirlenir. Tüm bu işlemler Lot ve seri numarası takibi olarak adlandırılır.

Malzeme için izleme bilgileri, malzeme tanım kartında yer alan İzleme seçeneği ile kaydedilir. Bu bilgiler şunlardır:

İzleme: Lot/Seri numarası takibi yapılan durumlarda izleme yönteminin belirlendiği alandır. İzleme yöntemi dört seçeneklidir:

  • İzleme Yapılmayacak
  • Lot (Parti) Numarası
  • Seri Numarası
  • Seri Grubu

İzleme Yapılmayacak seçiminde o malzeme kartı için lot/seri numarası takibi yapılmaz.

Lot (Parti) Numarası seçiminde malzeme tanımına ait giriş ve çıkış hareket satırlarında bir adet lot numarası verilir.

Seri Numarası seçiminde ise kartta tanımlı malzemeye ait her bir giriş veya çıkış hareketinin o satırdaki miktarı kadar seri numarası verilir.

Seri Grubu seçiminde toplu halde seri giriş numarası verilir. Bu seçenek performansta hızlanma ve kullanım kolaylığı sağlar. Seri grubu ile takip edilen malzemelere ait seri giriş numaraları, fiş ve faturalarda sağ fare tuşu menüsünde yer alan Seri/Lot/Stok Yeri Bilgileriseçeneği ile kaydedilir.

İzleme yöntemi öndeğeri, Stok Çalışma Bilgileri’nde yer alan İzleme Yöntemi filtresi ile belirlenir. Burada yapılan seçim malzeme tanımlarına öndeğer olarak aktarılır. Malzeme tanımı üzerinde izleme yöntemi değiştirilebilir. Hareket gören malzemelerin izleme yöntemi bilgisi değiştirilemez.

Lot Büyüklükleri Bölünebilir: Bu alana malzeme için izleme yönteminin “Lot (parti) numarası” seçilmesi durumunda bilgi girilebilir. Lot (parti) numarası, fiş ve/veya faturada girişi ya da çıkışı yapılan tüm miktarlar için geçerlidir. Ancak bu miktarlar parçalı olarak işlem görecekse , bu alan işaretlenmelidir.

Varyant Lot / Seri Takibi

Malzeme varyantları listesi F9/sağ fare tuşu menüsünde yer alan Lot/Seri Numaraları seçeneği varyantın bağlı olduğu malzemenin izleme yöntemi lot veya seri olduğunda aktiftir.

Lot seri numaraları varyantın bağlı olduğu malzeme bazında tekillik gösterir. Yani farklı varyantlarda aynı seri ve lot numaraları olamaz. Farklı varyantlara aynı seri ve lot numarası verilmeye çalışıldığında “Aynı kodlu kayır var” uyarısı verilerek ilgili lot-seri numarasının kaydedilmesi engellenir.

Varyant üzerinden ulaşılan seri lot penceresinin başlığında Malzeme Kodu açıklaması ve varyant kodu açıklaması yer alır.

Malzeme Birim Bilgileri

Logo go 3 stok kartı açma Malzeme Birim Bilgileri   

Logo go 3 stok kartı açma birim eklemede çok önemlidir. Bir malzemenin fiziksel özelliklerinden ya da değişik paketleme şekillerinden dolayı birden fazla sayıda birimi olabilir. Örneğin bir malzemenin işlemleri kalem bazında birimler (adet, kutu, koli vb.) olarak gerçekleştirilebileceği gibi uzunluk (cm, m, dm vb.) ya da ağırlık birimleri (gr, kg, ton vb.) gibi farklı birimler üzerinden de gerçekleştirilebilir. Her malzeme kartına birim seti atanır. Birim seti ile ana birim ve istenilen sayıda alt birim tanımlanır. Alt birimlerin ana birime arasındaki çevrim katsayısı ve bu birimlerin kullanım öncelikleri belirlenir. Her malzeme tek bir birim seti kullanabilir.

Birim Seti tanımları Ana Kayıtlar / Stok menüsü altında yer alan Birim Setleri seçeneği ile kaydedilir. Malzeme tanımında yer alan Birimler seçeneği ile, malzemenin kullanacağı birim seti seçilir.

Malzeme tanım kartında Birimler seçeneği ile kaydedilen bilgiler şunlardır:

Birim Seti Kodu: Malzeme için geçerli olacak birim seti kodudur. Kod alanında ilgili birim kodu girilir ya da birim setleri listesine ulaşılır ve seçim yapılır.

Açıklama: Malzeme için geçerli olacak birim setinin adı ya da açıklamasıdır. Birim seti kodu seçimi yapıldığında birim açıklaması da bu alana doğrudan gelir. Bu alandan da birim setleri listelenir ve seçim yapılabilir.

Çevrim Katsayıları: Ana birim dışındaki birimlerin çevrim katsayısının belirlendiği alandır. Seçilen birim seti tanımında belirtilen katsayılar öndeğer olarak gelir. Malzeme için ana birim karşılığı farklı ise değiştirilebilir.

e-İş Ortamında Geçerlidir: Birimin E-İş uygulamalarında kullanılacağını belirtir.

Satış Noktalarında Geçerlidir: Birimin satış noktalarında kullanılacağını belirtir.

Barkod: Seçilen birim için geçerli olacak barkod bilgisidir. Birim setinde yer alan her birim için sınırsız barkod bilgisi girilebilir. Aynı barkod farklı bir malzemede ya da aynı malzeme içinde tekrar kullanılmaz.

Birimli Barkod: Malzemenin birimli barkod bilgisidir. Ağırlıklı ürün numarası, ağırlıkları değişen ve satış bedelleri ağırlıklarına göre belirlenen ürünler için MMNM tarafından uygulanan ulusal standarttır. Bir tür Mağaza/Depo içi GTIN uygulamasıdır. Tartılan her bir ürün için teraziden etiket basılır. Ürünün EAN-13 standardındaki barkodu “28” ile başlar. Ama kullanımda 20-29 arası değerler de alabilmektedir.

İşlemlerde barkod girişi yapıldığında öncelikle malzeme kartında belirtilen Barkod 1,2,3 değerleri kontrol edilir, barkod bulunamazsa ve girilen barkod 13 haneli ise barkodun ilk 7 hanesi malzemelerin ağırlıklı barkod değerleri ile karşılaştırılacaktır. İlk 7 hanenin uyumu sağlandığında malzeme satıra eklenir. Miktar bilgisi de barkodun 8-12 karakterlerinden alınır. 13. karakter barkodun doğru okunup okunmadığının kontrol karakteridir. Aynı barkoda sahip malzeme bir daha eklenirse yeni bir satır olarak eklenir, satır birleştirilmez. Barkod girişi ekranından ağırlık barkod girilirse miktar bilgisi dikkate alınmaz.    

Ondalık Hane: Bölünebilir özellikteki birim setlerinde birimli barkod için geçerli olacak  fişe aktarılacak miktar değeridir. Öndeğeri sıfırdır. 0 ile 5 arasında değer seçilebilir. Burada seçilen ondalık değer doğrultusunda fişe aktarılacak miktarlar aşağıdaki örnekte belirtildiği biçimde olacaktır.

EAN13 standardındaki Barkod: XXXXXXXYYYYYZ

XXXXXXX: Malzeme kartında birimli barkod alanında girilen barkod

YYYYY: Miktar Bilgisi

Z: Kontrol Karakteri

Ondalık Hane      Fişe Aktarılacak Değer

0                         YYYY

1                         YYYY.Y

2                         YYY.YY

3                         YY.YYY

4                         Y.YYYY

5                         0.YYYYY

Kullanım Yeri: Ana birim dışındaki diğer birimlerin kullanım yeri bu seçenek ile belirlenir. Birim seti tanımında yapılan seçimler öndeğer olarak gelir ancak gerekirse tanımlanan malzeme sınıfı için geçerli olacak kullanım yerleri değiştirilebilir.

Öncelik: Birim seti içinde yer alan tanımlı birimlerin kullanım önceliğini belirtir. Kullanım önceliği, birim setinin içerdiği tanımların her biri için ilgili satır seçildikten sonra verilir. Burada verilen öncelik bilgisine göre malzeme fişleri, satın alma ve satış fiş ve fatura satırlarında malzeme ilgili birim öndeğer olarak gelir. Gerekirse değiştirilir.

Alternatifler

Logo go 3 stok kartı açma Alternatifler   

Malzemenin alternatifinin belirlenmesi, birbirinin eşdeğeri olan malzemeleri alıp satan sektörlerde büyük kolaylık ve zaman kazancı sağlar.

Malzeme tanım kartı üzerinde yer alan Alternatifler sayfası ile, tanımlanan malzemenin alternatifleri kaydedilir. Bu pencere tablo biçimindedir. Tablonun her satırında, malzemenin alternatifi (eşdeğeri) olan bir başka malzeme tanımı seçilir. Bölen ve çarpan alanlarında, malzeme ve alternatif olacak malzeme arasındaki çevrim katsayıları belirtilir. İşlemlerde kullanılacak bu çevrim katsayıları malzemelerin ana birimleri arasından tanımlanır. Ancak ana birimler aynı olmak zorunda değildir.

Alternatifler sayfasından kaydedilen bilgiler şunlardır:

Bölen: Alternatif olarak kullanılacak malzemenin katsayısını belirtir. Bu alana girilen değer, malzemenin alternatifi olan malzemeden ne kadar kullanılması gerektiğini gösterir.

Malzeme Kodu: Alternatif malzemenin kodudur. Kayıtlı malzemeler listelenir ve malzemenin alternatifi olacak malzeme seçilir.

Malzeme Açıklaması: Alternatif malzemenin açıklamasıdır. Kod alanında belirtilen malzemenin açıklaması bu alana aktarılır. Ancak açıklama alanından da kayıtlı malzemeler listesine ulaşılarak seçim yapılabilir.

Çarpan: Bölen alanında girilen alternatif malzeme katsayısının, malzemenin ne kadar birimine karşılık geldiğini gösterir.

Öncelik: Alternatif malzemeler için kullanım sırasının belirlendiği alandır. Eğer malzemenin birden çok alternatifi varsa, işlemlerde hangisinin öncelikle kullanılacağını belirtir.

Başlangıç / Bitiş Tarihi: Alternatif malzemenin hangi tarihler arasında kullanılacağı başlangıç ve bitiş tarihi alanlarında belirlenir. Başlangıç tarihi alanına sistem tarihi, bitiş tarihi alanına ise dönem sonu tarihi doğrudan gelir. İstenirse değiştirilir.

Asgari Miktar: Alternatif malzeme için elde bulunması gerekli asgari miktardır.

Azami Miktar: Alternatif malzeme için elde bulunması gerekli azami miktardır.

Ambar: İşlemlerde alternatif malzeme kullanımlarında, alternatiflerin fiş veya faturada seçili ambar bilgisine göre filtrelenmesi için kullanılır. İşlemlerde, ambar bilgisi eşleşen alternatifler listelenir. Birden fazla aynı ambara ait alternatif varsa öncelik bilgisi dikkate alınır.

Malzeme Özellikleri

Logo go 3 stok kartı açma Malzeme Özellikleri   

Malzeme özellikleri, aynı türdeki malzemeleri birbirinden farklılaştıran özelliklerdir ve işlemler sırasında değiştirilemezler. Malzeme özellikleri malzeme ya da malzeme sınıfının üst malzeme sınıfları ile bağlantısının kurulmasında, yani hiyerarşik olarak malzemelerin sınıflandırılmasında kullanılır.

Kart üzerinde yer alan malzeme özellikleri seçeneği ile tanımlanan malzemeye ilişkin özellikler ve alabileceği değerler kaydedilir. Değerler ve değerlere ait açıklamalar satırlar şeklinde girilir. Satır sayısı sınırlı değildir. Bu pencereden ulaşılarak seçilen malzeme özellikleri, Ana Kayıtlar / Stok menüsünde yer alan Malzeme Özellikleri seçeneği ile tanımlanır.

Malzeme özellikleri penceresinden şu bilgiler kaydedilir:

Özellik Kodu: Özellik kodunun girildiği alandır. Bu alandan malzeme özellikleri listesine ulaşılır ve istenen malzeme özellik tanımı seçilir.

Özellik Açıklaması: Özellik kodu seçildiğinde seçilen tanımının açıklaması da bu alana doğrudan gelir. Özellik tanımı açıklama alanından da seçilir.

Özellik Değeri: Seçilen malzeme özelliğine ait değerin girildiği alandır. Malzeme özellikleri listesine ulaşılıp seçim yapılır.

Malzeme Muhasebe Hesapları

Logo go 3 stok kartı açma Malzeme Muhasebe Hesapları   

Malzemeye ait işlemlerin, muhasebeleştirme yapıldığında izleneceği hesap kodları, malzeme tanım kartında yer alan Muhasebe Hesapları seçeneği ile kaydedilir.

Muhasebe hesapları sayfasında verilen kodlar fiş ve faturalara öndeğer olarak aktarılır. Muhasebe hesapları penceresinden kaydedilen bilgiler şunlardır:

Muhasebe Kodu: Malzemeye ait işlemlerin muhasebeleştirme yapıldığında izleneceği muhasebe hesabının kodudur.

Masraf Merkezi: Malzeme kartına ait işlemlerin izleneceği masraf merkezini belirtir. Masraf merkezi kodu verilir ya da masraf merkezleri listesinden seçilir.

Muhasebe hesap kodları, malzeme kartı üzerinden ya da Muhasebe program bölümünde Muhasebeleştirme İşlemleri altında yer alan Muhasebe Bağlantı Kodları seçeneği ile verilir.

Yasal düzenlemelere göre malzeme ilgili işlemler belli hesaplar altında toplanmaktadır. Muhasebe program bölümünde, muhasebe bağlantı kodları tanımlanarak, malzemelerle ilgili işlemlerin hangi muhasebe hesabı altında izleneceği belirlenir. Bu kodların kartlara öndeğer olarak aktarılacağı seçimi yapılırsa Muhasebe Kodları penceresine öndeğer olarak aktarılır.

Malzeme kartına ait işlemlerin, muhasebe bağlantı kodlarında verilen hesaptan ve masraf merkezinde farklı bir hesap ve/veya masraf merkezi altında toplanması isteniyorsa öndeğer olarak verilen bu kodlar değiştirilir.

E-Mağaza

Logo go 3 stok kartı açma E-Mağaza   

Connect uygulamasının kullanılması durumunda malzemenin mağaza kodu bu seçenek ile kaydedilir.

Logo go 3 stok kartı açma Satın Alma /Satış Fiyatları   

Ürünün satın alma ve satış fiyatları ,kdv dahil hariç belirlenir.

Logo go 3 stok kartı açma Market   

Ürünün Kdv sini belirlediğimiz alan

Logo go 3 stok kartı açma işlemini tüm detayları ile anlattık.

Son Yazılar

Instagram Threads Hesabı Nasıl Oluşturulur?

Threads'de profil oluşturmak için Instagram hesabınızla giriş yapmanız gerekir. Instagram hesabınız yoksa bir hesap oluşturabilirsiniz. Threads'de, sahip olduğunuz her...

Instagram Threads Hesabı Nasıl Silinir ?

Instagram Threads Hesabı Nasıl Silinir yazımıza hoş geldiniz. Instagramın yeni kullanıma açtığı threads uygulamasını beğenmemiş olabilirsiniz.Threads uygulamasının nasıl silindiğini merak...

Zetlog Whatsapp Takip Nasıl Yapılır?

Zetlog Whatsapp Takip Nasıl Yapılır,Zetlog Whatsapp Takip Nedir,Zetlog Whatsapp Takip Nasıl Yapılır,Whatsapp Takip Nasıl Yapılır,Zetlog Nedir,Zetlog Whatsapp Takip Nedir, gibi sorulara cevap...

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

Sosyal Medya

212BeğenenlerBeğen
1,762TakipçilerTakip Et
0TakipçilerTakip Et

Son yazılar

Instagram Threads Hesabı Nasıl Oluşturulur?

Threads'de profil oluşturmak için Instagram hesabınızla giriş yapmanız gerekir. Instagram hesabınız yoksa bir hesap oluşturabilirsiniz. Threads'de, sahip olduğunuz her...

Instagram Threads Hesabı Nasıl Silinir ?

Instagram Threads Hesabı Nasıl Silinir yazımıza hoş geldiniz. Instagramın yeni kullanıma açtığı threads uygulamasını beğenmemiş olabilirsiniz.Threads uygulamasının nasıl silindiğini merak...

Zetlog Whatsapp Takip Nasıl Yapılır?

Zetlog Whatsapp Takip Nasıl Yapılır,Zetlog Whatsapp Takip Nedir,Zetlog Whatsapp Takip Nasıl Yapılır,Whatsapp Takip Nasıl Yapılır,Zetlog Nedir,Zetlog Whatsapp Takip Nedir, gibi sorulara cevap...

Kariyer ve Kişisel Gelişim: Başarıya Giden Yolculuk

Tabii ki! İşte "Kariyer ve Kişisel Gelişim" konusunda 1000 kelimelik bir makale: Kariyer ve Kişisel Gelişim: Başarıya Giden Yolculuk

Host Dosyası Nedir? Host Dosyası Nasıl Kullanılır?

Hosts dosyası nedir ?, bir bilgisayarın işletim sistemine ait bir dosyadır ve alan adlarını IP adresleriyle eşleştirmek için kullanılır. İnternet üzerindeki bir...