Komandit Şirket Nasıl Kurulur ?

Komandit Şirket Nasıl Kurulur ? Şirket kuruluş sürecinde öncelikli olarak belirlenmesi geren öğe, şirketin hangi tür olacağıdır. Çok sık seçenek edildiği görülmese de, komandit şirket de bunlardan biri. Bu blog yazımızda komandit şirketin ne olduğunu ve kuruluş işlemlerini yazımızda bulabilirsiniz. Komandit Şirket Nasıl Kurulur ?

Komandit şirket nedir?

İlk olarak komandit şirket nedir bunu izah edelim. Genel tanımıyla komandit şirket, iki veya daha çok kimse tarafından, bir ticari işletmeyi ortak ticaret unvanı altında işletmek emeliyle, bir sözleşmeyle kurulan ve şirket alacaklılarına karşı ortaklardan bir bölümünün sorumluluğu sınırlanmamış ve diğer bir bölüm ortaklarının sorumluluğu belirli bir miktar ile sınırlanmış olan, hak ehliyeti işletme konusu ile hudutlu, tüzel kişiliğe sahip bir şirket tipidir.

Komandit şirketlerin en bariz özelliği, ortakların bir kısmının sorumluluğunun hudutlu, bir kısmının sorumluluğunun da sınırsız olmasıdır. Bu şekilde direk ticaretle uğraşmadan kazanç ele geçirmek olanağı sağlandığı gibi, ticari kabiliyeti ve bilgisi olup, yeterli anaparası olmayan kimseler için de ticaretle uğraşma imkanı ele geçirilmiş olur.

Komandit şirket nasıl kurulur?

Komandit şirketler adi komandit şirket ve anaparası hisselere bölünmüş komandit şirket olarak ikiye ayrılmaktadır. 6762 sayılı Türk Ticaret Yasayı’nun 243 üncü maddesinde şirket alacaklılarına karşı ortaklardan bir veya bir kaçının sorumluluğu sınırlandırılmamış ve diğer ortak veya ortakların sorumluluğu belirli bir anapara ile sınırlandırılmış olan ticari bir işletmeyi bir ticaret unvanı altında işletmek kasıtıyla kurulan şirketin komandit şirket olduğu belirtilmiştir. Sorumlulukları hudutlu olmayan ortaklara komandite, sorumlulukları hudutlu olanlara komanditer denmektedir. Komanditer ortak gerçek veyahut tüzel kişi olabilirken; komandite ortak yalnızca gerçek kişilerden müteşekkil olmaktadır.

Anaparası hisselere bölünmüş komandit şirketin tanımı 6762 Sayılı Türk Ticaret Yasayı’nun 475 inci maddesinde yapılmış olup; buna göre anaparası hisselere ayrılan ve ortaklarından bir veya birkaçı şirket alacaklarına karşı bir kollektif şirket, diğerleri bir anonim şirket ortağı gibi sorumlu olan şirketin anaparası hisselere bölünmüş komandit şirket olduğu belirtilmiştir. Bu işletmelerde anonim şirketlerde olduğu gibi idare ve denetim heyetleri bulunmakta; ortak sayıları beşten az olamamakta ve ortaklardan en az biri komandite iştirak etme zorunluluğu bulunmaktadır.

Adi veya sermayesi hisselere bölünmüş komandit şirketlerin ticaret unvanları ise komandite ortaklardan en az birinin isim ve soyadıyla, şirketi ve türünü gösterecek bir ibareden oluşması gerekmektedir. Bu şirketlerin ticaret unvanlarında komanditer ortakların ad ve soyadlarının bulunması kanunen yasaklanmıştır.

Adi komandit şirketlerin ticaret siciline tescil ve oda kayıt işlemleri

 1. Tüzel Kişiler için Oda Kayıt Beyannamesi (Kurucuların tamamı tarafından imza atmış),
 2. Meslek Grubu Listesi (Kurucuların tamamı tarafından imza atmış),
 3. Arzuhal (Kurucuların tamamı tarafından imza atmış),
 4. Ticaret Sicili Yönetmeliğinin 24.maddesine göre tertip etmiş taahhütname (Kurucuların tamamı tarafından imza atmış),
 5. Kurucuların tamamı tarafından imza atmış “Şirket Kuruluş Arzuhali ve Bildirim Formu” (4 adet) ,
 6. 5 adet Noter onaylı şirket sözleşmesi,
 7. Komanditer ortağın ayni sermaye koymuş olması halinde ayni anaparanın değerlemesine ait değerleme raporu,
 8. Ayni anapara konuluyor ise; konulan ayni anapara üzerinde rastgele bir sınırlamanın olmadığına konusunda alakalı sicilden alınacak yazı, ( 1 adet asıl)
 9. Ayni anapara konuluyor ise; ayni anapara olarak konulan taşınmaz, fikri mülkiyet hakları ve diğer değerlerin kayıtlı bulundukları sicillere şerh verildiğini gösteren vesika,
 10. Ortakların ve yetkililerin;
  a) T.C. Kimlik numarasını gösterir nüfus cüzdanı fotokopisi (1 adet),
  b) Antalya şehiri dışında ikamet eden ortakların ve yetkililerin muhtardan veya Nüfus Müdürlüğü’nden onaylı ikametgâh vesikası (2 adet asıl),
  c) Resimi (2 adet),
 11. Şirketi temsil ve ilzama yetkili kılınan kişilerin ticaret unvanı altında atacakları imzaların noter onaylı örneği. (Islak imzalı – 2 adet asıl ve 1 adet fotokopi)

Limited Şirket Nasıl Kurulur ?

Son Yazılar

Instagram Threads Hesabı Nasıl Oluşturulur?

Threads'de profil oluşturmak için Instagram hesabınızla giriş yapmanız gerekir. Instagram hesabınız yoksa bir hesap oluşturabilirsiniz. Threads'de, sahip olduğunuz her...

Instagram Threads Hesabı Nasıl Silinir ?

Instagram Threads Hesabı Nasıl Silinir yazımıza hoş geldiniz. Instagramın yeni kullanıma açtığı threads uygulamasını beğenmemiş olabilirsiniz.Threads uygulamasının nasıl silindiğini merak...

Zetlog Whatsapp Takip Nasıl Yapılır?

Zetlog Whatsapp Takip Nasıl Yapılır,Zetlog Whatsapp Takip Nedir,Zetlog Whatsapp Takip Nasıl Yapılır,Whatsapp Takip Nasıl Yapılır,Zetlog Nedir,Zetlog Whatsapp Takip Nedir, gibi sorulara cevap...

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

Sosyal Medya

212BeğenenlerBeğen
1,762TakipçilerTakip Et
0TakipçilerTakip Et

Son yazılar

Instagram Threads Hesabı Nasıl Oluşturulur?

Threads'de profil oluşturmak için Instagram hesabınızla giriş yapmanız gerekir. Instagram hesabınız yoksa bir hesap oluşturabilirsiniz. Threads'de, sahip olduğunuz her...

Instagram Threads Hesabı Nasıl Silinir ?

Instagram Threads Hesabı Nasıl Silinir yazımıza hoş geldiniz. Instagramın yeni kullanıma açtığı threads uygulamasını beğenmemiş olabilirsiniz.Threads uygulamasının nasıl silindiğini merak...

Zetlog Whatsapp Takip Nasıl Yapılır?

Zetlog Whatsapp Takip Nasıl Yapılır,Zetlog Whatsapp Takip Nedir,Zetlog Whatsapp Takip Nasıl Yapılır,Whatsapp Takip Nasıl Yapılır,Zetlog Nedir,Zetlog Whatsapp Takip Nedir, gibi sorulara cevap...

Kariyer ve Kişisel Gelişim: Başarıya Giden Yolculuk

Tabii ki! İşte "Kariyer ve Kişisel Gelişim" konusunda 1000 kelimelik bir makale: Kariyer ve Kişisel Gelişim: Başarıya Giden Yolculuk

Host Dosyası Nedir? Host Dosyası Nasıl Kullanılır?

Hosts dosyası nedir ?, bir bilgisayarın işletim sistemine ait bir dosyadır ve alan adlarını IP adresleriyle eşleştirmek için kullanılır. İnternet üzerindeki bir...